รหัสผู้ประกาศ
  10097
ผู้ประกาศข่าว
  นายโยธิน ศิริเอ้ย
กลุ่มสาระ/งาน
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ข่าวเรื่อง
  เรียนรู้คำสั่งควบคุมการทำงานซ้ำด้วย do...while ในภาษา PHP
เวลาที่ประกาศ
  20-12-2011 14:54:53
จำนวนผู้เข้าชม
  609 คน

 

     

 
บทคัดย่อ

เรียนรู้คำสั่งควบคุมการทำงานซ้ำด้วยคำสั่ง do...while ในภาษา PHP
-------------------------------------------------------
แบบฝึกของนักเรียนชั้น ม.4/1-3 และ4/9-10 (Webprogramming)
ให้นักเรียนฝึกปฏิบัตินะครับ แล้วอย่าลืมบันทึกลงในสมุดด้วยนะ
-----------------------------------------------------
โปรแกรมให้นักเรียนทดลองฝึกปฏิบัตินะครับ
ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่ง do...while แสดงเลขลำดับต่อไปนี้
1). 1 3 5 7 9 11 13 15
2). 1 2 4 7 11 16 22 29 37 46
3). 1 3 6 10 15 21 28 36 45

ลองฝึกดูนะครับ แล้วจะรู้ว่าการเขียนโปรแกรมไม่ใช่เรื่องยาก

 

ปิดหน้าต่างนี้